Contact

 

i 46 Old Town

ที่ตั้ง 46 ถ.กระบี่ ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ค่าเข้าชม (รวมเชตเครื่องดื่มและขนมพื้นเมือง) ราคา 150 บาท ต่อ หนึ่งท่าน
เปิดเวลา 10.00-16.00 น. (ปิดวันเสาร์)
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมและฟังการบรรยายเล่าประวัติบ้าน
โปรดโทรมาจองก่อนที่ 081-8954795
อีเมล์: nongchan2512@hotmail.com

Advertisement