ชื่อเดิมของถนนกระบี่

ถนนกระบี่ซึ่งตอนนี้เป็นที่ตั้งอยู่ของสถานที่สำคัญๆในย่านเมืองเก่าภูเก็ต ซึ่งประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์ไทยหัว  บ้านชินประชา  ร้านอาหาร Blue elephant และก็ร้าน i46 oldtown ย่านนี้เริ่มมี Guesthouse ,hostel ค่อยๆทยอยกันเปิดตัวมา ช่วยสร้างสีสันกับถนนกระบี่  ส่วนที่มาของชื่อ ถนนกระบี่ ได้มีท่านผู้รู้กรุณาให้ความรู้มาว่าจริงๆแล้วชื่อว่า   “เสี่ยโบ๊ย”  社尾 ซึ่งเป็นว่า  “ท้ายบ้าน” ซึ่งในสมัย 200 ปีก่อน ถือว่าแถวนี้เป็นท้ายบ้านจริงๆ  ซึ่งความเจริญในยุคแรกๆ น่าจะอยู่แถวย่านแถวน้ำและตั๋วโพ้ (ตลาดใหญ่) สมัยก่อนเป็นทั้งท่าเรือและก็ท่ารถ(ม้า) ด้วย  จึงมีกิจการตีเหล็กเกิดขึ้นจำนวนมาก